KANLI KOMÜNİST LİDERLERİN
DİN AHLAKINA KARŞI OLDUKLARINI GÖSTEREN SÖZLERİ
LENİN:

Din bir çeşit manevi baskıdır.

(http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/dec/03.htm)Dini düşünceler, Tanrı inancı, hatta Tanrıyı soyut olarak düşünmek bile benlikte gizlenmiş bir alçaklıktır

(Yeni Dünya Dergisi, Aralık 1994, s. 19)Bir vatandaşın dininin resmi dokümanlarda bahsi bile ortadan kaldırılmalıdır. Kiliseye herhangi bir devlet desteği sağlanmamalıdır ve devlet, dini toplumlara herhangi bir hakediş vermemelidir.

( http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1905/dec/03.htm)"Din afyondur" – Marks'ın bu görüşü Marksizm'in dine olan bakışının kilit taşıdır.

( Marx'ın 1843 yılında kaleme aldığı Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı. Giriş. adlı yazıda yer almış, bu yazı bir yıl sonra Marx'ın Arnold Ruge ile birlikte yayınladığı Deutsch-Französischen Jahrbücher (Alman-Fransız Yıllıkları) adlı dergide yayınlanmıştır.)

KARL MARX:

"Dinin tenkiti tamamlandı ve dinin tenkiti tüm tenkitlerin ön koşuludur."

(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm)"İnsanların mutluluğunun ilk koşulu, dinin ortadan kaldırılmasıdır."

( Marx, Karl and Engels, Friedrich, On Religion, Atlanta: Scholars Press, 1964.)"Dini insan yaratır, din insanı yaratmaz... Bu devlet ve bu toplum, dünyanın içe dönük bir bilinci olan dini üretmiştir, çünkü onlar içe dönük bir dünyadır."

(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm)"Komünizm baki gerçekleri lağveder, tüm dinleri ve ahlaki kuralları ortadan kaldırır. "

(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ch02.htm)

JOSEPH STALİN:

"İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill'in "Tanrı bizimle" sözüne cevap. "Şeytan bizimle ve beraber kazanacağız."

(The Last Days of the Third Reich (1995) by Robin Cross, p. 21)"Biz dine karşı propaganda yapıyoruz ve propaganda yapmakta devam edeceğiz. Parti dine karşı tarafsız kalamaz. Bütün dinlere karşı din aleyhtarı propaganda yapmaktadır."

(Gaffar Tetik, Bütün Yönleriyle Komünizme Karşı İslam, s. 254)

Nikita Kruschev : (Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri, 1953)

"İnsanlar arasında esaslı, etkili ve ustalıkla organize edilmiş, ilmi, ateist bir propaganda, nihayet onları dini yorumlardan kurtarmaya yardım edecektir. "

(Gaffar Tetik, Bütün Yönleriyle Komünizme Karşı İslam, s. 254)"Komünizm dine karşı olan muhalefetini değiştirmemiştir. Bizler dinlerin uyuşturucu tesirlerini yok etmek için elimizden gelen bütün gayretleri sarf ediyoruz."

(Nikita Kruschev; 22 Eylül 1955 tarihinde Moskova'yı ziyaret eden bir Fransız heyetinin başında bulunan Fransız Millet Meclisi Başkanı'na yaptığı açıklamadan)