20. YÜZYIL
FAŞİST VE KOMÜNİST KANLI DİKTATÖRLERİN
DARWİN'İN FİKİRLERİNİ ESAS ALDIKLARINA DAİR İTİRAFLARI
STALİN:

"Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz: Darwin'in öğretilerini."

(Kent Hovind, The False Religion of Evolution, http://www.hsv.tis.net/….ke4vol/evolve/ndxng.html)

MAO:

"Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır".

( K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977)

ENGELS VE MARX:

Engels'in Marx'a yazdığı mektuptan:
"Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhteşem".

(Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia; the University of Pennsylvania Press, 1959, s.527)Marx'ın 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabı:
"Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap, işte budur".

(Marx ve Engels, Mektuplar, s. 426)MARX:
"Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor."

(MARXISM IN OUR TIME, by Leon Trotsky, Coyoacan, D.F., Mexico., April 18, 1939.,)Marx,
Das Kapital isimli kitabını Darwin'e ithaf ederek Almanca baskısında el yazısı ile şunları yazmıştı:
"Charles Darwin'e, gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan".

(Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology, and the Social Scene (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959), ss. 85-87)ENGELS:
"Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır."

(Friedrich Engels, Ütopik Sosyalizm-Bilimsel Sosyalizm, Sol Yayınları, 1990, s.85)ENGELS:
"Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse, Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti."

(Gertrude Himmelfarb. Darwin and the Darwinian Revolution. Chatto & Windus, London, 1959. s. 348)

LEON TROÇKY:

"Darwin'in buluşu, tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu."

( Hickman, R., Biocreation, Science Press, Worthington, OH, pp. 51-52, 1983; Jerry Bergman, "Darwinism and the Nazi Race Holocaust", Creation Ex Nihilo Technical Journal 13 (2): 101-111, 1999)... İnsan nedir? Henüz bitmiş bir canlı değildir. Hala beceriksiz bir yaratıktır. Bir hayvan olarak insan planlı bir şekilde değil, spontane bir şekilde evrimleşmiştir... İnsanın yeni ve değişmiş bir versiyonunu üretmek -bu komünizmin bir sonraki görevidir-... İnsan kendisini ham materyal olarak görmeli, ya da yarı üretilmiş bir madde olarak.

( Orlando Figes, A People's Tragedy, A History Of The Russian Revolution, s. 734)

ADOLF HİTLER:

"Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz."

(Carl Cohen (ed). Communism, Fascism and Democracy. Random House Publishing, New York, 1967. s. 408-409.)

MUSSOLİNİ:

Faşist lider Mussolini, İmparatorluğunun zayıflamasını, "evrimin en önemli itici gücü olan savaştan kaçmaya çalışmasına" bağlıyordu."

(Henry Morris, The Long War Against God: The History and the Impact of the Creation, Evolution, Conflict, 8.baskı, Michigan: Baker Book House, Mart 1996, s. 81)

Doğanın diyalektik olarak işlediğini iddia eden söz konusu kanlı liderler, sözleriyle de ifade ettikleri gibi, Darwin'in "doğadaki çatışma" mantığını doğrudan toplumlara uygulamışlardır. Açıkça anlaşılabileceği gibi 20. yüzyılda komünist ve faşist diktatörlüklerin, tüm dünyanın gözü önünde, pervasızca ve acımasızca kan dökmelerinin tek sebebi Darwinizm'dir. Bu websitesinde özellikle odaklandığımız konu komünizm olduğundan Darwinist ideolojinin komünizmi nasıl şekillendirdiği ve nasıl beslediği konusuna daha fazla ağırlık verilmektedir.