ANTİ DARWİNİST FİKRİ ÇALIŞMA,
SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, DÜNYADAN KOMÜNİZMİ TEMİZLEYECEKTİR
Anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyet dünya çapında olmalıdır. Burada amaç sadece Türkiye'nin terörizm ve komünizm belasından kurtulması değil, bu beladan tüm dünyanın kurtulabilmesidir. İşte bu sebeple anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyetin tüm dünyaya yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu olduğunda, terör tehlikesi altında yaşayan tüm ülkeler rahatlar, birbirine savaş tehditleri gönderen ülkeler yatışır, ırkçılık belasına sürüklenmekte olan Batılı ülkeler gerçekleri görür, Arap ülkeleri tüm diğer ülkeler gibi Darwinist fitneden kurtulur, kısaca dünya üzerinde devam etmekte olan karışıklıklar tamamen ortadan kalkar, dünya barış ve huzur içinde yaşanılabilir, güvenilir bir yer haline gelir.

Şu anda Kuzey Kore, Darwinist olduğu için tüm dünyanın gözü önünde nükleer denemeler yapmaktadır. Çin, Darwinist olduğu için vatandaşlarını sürekli olarak infaz etmektedir. Mısır, Libya, Suriye'de kardeşin kardeşi kırması o bölgelerde Darwinizm'in hakimiyeti sebebiyledir. Afrika ülkelerinde vahşi kabile savaşları, Darwinizm'in sahte üstün ırk mantığının özel olarak o bölgelerde yaygınlaştırılması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Ruanda'da öldürdükleri insanların kafalarını futbol topu olarak kullanan zihniyet Darwinist zihniyettir. Afganistan'da, şehit ettiği insanların parmaklarını kesip hatıra olarak saklayan zihniyet Darwinist zihniyettir. Avrupa ülkelerinde sadece farklı bir ülkeden geldikleri, farklı bir cilt rengine sahip oldukları için ırkçı vahşeti sergileyen faşist terörün kökeninde Darwinizm yatmaktadır. İnsanları sevgi, şefkat, merhamet, fedakarlık gibi üstün hasletlerden uzaklaştıran, ruhsuzlaştıran, tahammülsüzleştiren, belalara, öfkeye, nefrete açık hale getiren Darwinizm'dir. Dolayısıyla Darwinizm yalnızca Türkiye için değil, bütün dünya için çok büyük bir beladır. Mutlaka, ama mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için de tek yol, daha önce detaylarını verdiğimiz anti-Darwinist, anti-materyalist ilmi çalışmadır.

Bazı insanların günümüzde bu kesin sonuç verecek olan çözüm yoluna hala direnebiliyor olmaları hayret vericidir. Akılcı ve samimi bakmadıklarından, teröre karşı kendilerine sunulan en net ve kesin çözümü dinlememektedirler. Anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyetin gerekliliği fikri, karşılarına hazır olarak konulmuş son derece değerli ve çok büyük önemi sahip bir çözüm yoludur. Böyle bir çözüm yolunu kullanmamak, böylesine güçlü bir fikre direnmek ve sonra da son derece aciz ve başarısız yöntemlerle, politik manevralarla çözüm arıyor gibi görünmek büyük bir samimiyetsizlik olur. Terörle, ilmi mücadele dışında bir mücadele metodu yoktur. Ortada çok büyük bir terör bataklığı varken, bu bataklığı kökünden kurutacak bir çözüm yolu tüm detaylarıyla kapsamlı olarak ortaya konmuşken, bu fikre direnmek ve hala gereken ilmi çalışmayı yapmamak, dünyayı komünist teröre teslim etmek demektir. Terör belasına yegane çözümü görmezden gelenler, bu büyük sorumluluğu da üstlenmek zorundadırlar.