ANTİ DARWİNİST VE ANTİ MATERYALİST İLMİ ÇALIŞMANIN SONUCUNDA
NE OLUR?
Şu anda komünist fikir sisteminin karşısında hiçbir karşıt fikir sistemi yoktur. Komünizmin ideolojik altyapısı yoğun eğitimlerle yaygınlaştırılmakta, bunun karşıt fikrini ise bir boşluk oluşturmaktadır. İşte şu anki belalar bu boşluktan kaynaklanmaktadır.

Anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyet bu boşluğu ortadan kaldıracaktır, çünkü bu yönde bir çalışma komünistlerin en beklemediği ve en istemediği şeydir. Bu, aynı zamanda Lenin döneminden beri komünistlerin ve tüm teröristlerin en çekindikleri, onların adeta kabusu olan konudur. Bir komünist, silahlı çatışmaya girmekten, dağlarda yaşamaktan, aç kalmaktan, öldürülmekten korkmaz. Ama Darwinist ve materyalist ideolojinin yıkılması fikrinden dehşete kapılır. Çünkü Darwinist ve materyalist ideolojinin yıkımı, inandığı ve güvendiği her şeyi ortadan kaldıracaktır. Böylece beynindeki batıl inanç yok olur gider. Ne dağlarda eğitim yapmaya, ne silah taşımaya, ne ölmeye, ne de öldürmeye güç bulamaz.

Anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyet, komünist hareketi beyninden vuracaktır. O vakte kadar evrim teorisinin kendisine verdiği telkinlerle tüm kainatın ve kendisinin tesadüfen var olduğuna, dünyadaki varlığının hiçbir amacı olmadığına ve bütün insanların birer hayvan türü olduğuna inanan bir kişi, bir anda sebepsiz yaratılmadığını anlayacaktır. Beynindeki sapkın inancı kaybedecektir. Komünist ideolojiyi savunmak ve bu ideoloji uğruna can almak veya can vermek bir anda anlamsızlaşacaktır. Ölme ve öldürme şevki yok olacaktır. Bomboş ve yanlış bir hedefin peşinden koştuğunu dehşetle fark edecek, kendisine Darwinist ideolojinin dayattığı vaatlerin boş vaatler olduğuna kanaati gelecektir. Terör, şiddet, saldırı, bozgunculuk, hainlik, zorbalık yapmanın gerekçesi zihninden bir anda silinecek, komünizme inanmak için artık güç bulamayacaktır.

Sadece bir kere Darwinizm'in bir safsata olduğunun kendisine ispat edilmesi yeterlidir. Ne kadar inkar etse, ideolojisine bağlı kalmaya çalışsa da mutlaka gücünü yitirecektir. Gücünü ve kararlılığını kaybettiğinde davası da kalmayacaktır. Böyle bir kişiyi insanları öldürmemesi, terör ve şiddete son vermesi gerektiğine ikna etmeye artık gerek yoktur. İdeolojisinin çöküşüyle onun beyni zaten buna doğal olarak ikna olmuştur. Bir Darwinistken inandığı ve sıkı sıkıya bağlandığı tüm sapkın düşünceler bir anda tüm anlamını yitirmiştir.

Darwinizm'in bir safsata olduğunu anlayan kişi, başıboş yaşamadığını da anladığından, bu, onun beynine, "bu dünyadaki varlık amacım ne?" sorusunu getirecektir. Varlığının bir amacı olduğunu anladığında ise Allah'ın mutlak Varlığını anlayacaktır. Karşısındakinin de kendisi gibi Allah'ın eşref-i mahlukat olarak yarattığı, değerli bir kulu olduğunu, ruh sahibi ve kadere tabi olduğunu anlayacaktır. Artık bundan sonra yapılması gereken tek şey, böyle bir insana Allah'ı tanıtmak, Allah'ın Gücünü ve Kudretini ona göstermektir. Bunun en etkili yöntemi de, iman hakikatlerinin anlatılmasıdır.

İman hakikatleri, insanı Allah'a yakınlaştıran sanat eserleridir. Allah'ın yarattıklarını yakından incelemek, onlardaki muhteşem detayları görmek Allah'ı tanıyıp takdir etmek için şarttır. İnsan vücudundaki olağanüstü işleyiş, anne karnındaki bebeğin oluşumu ve doğum mucizesi, hücrenin mükemmel yapısı, DNA'nın içine gizlenmiş insanı hayrete düşüren bilgi kapasitesi ve sanat, gözün kusursuz yapısı, bir sineğin uçuşundaki hayranlık uyandıran detaylar, bir örümceğin ağ yapacak yeteneğe sahip olması, arının pal petekleri inşa etmesi, yeryüzündeki fotosentez sistemi, kısacası doğadaki her şey birer iman hakikatidir. Doğadaki ve kendi bedenindeki bu mükemmel yaratılış delillerini görüp incelediğinde bir insan ancak o zaman sanat eserinin Sahibi'ni takdir edebilir. İşte bu, imanda derinleşmeyi sağlar. Yarattıklarını inceleyerek Allah'a aşık olan, O'nun nasıl bir güç ve kudrete sahip olduğunu kavrayan bir insan, zaten bundan sonra sevgilisi olan Allah için herşeyi yapar. İşte bu sebeple anti-Darwinist ve anti-materyalist faaliyetin ardından ikinci önemli ilmi faaliyet iman hakikatlerinin anlatılması olmalıdır.