PKK DARWİNİSTTİR

20. yüzyıl kanlı komünist liderlerinin tümü Darwinisttir ve daha önce detaylı olarak belirttiğimiz gibi her biri Darwinizm'e ve Darwin'e olan hayranlıklarını açıkça dile getirmişlerdir.

Aynı şekilde PKK terör örgütünün kanlı lideri bebek katili Abdullah Öcalan da, evrim teorisinin kurucusu Charles Darwin'e ve onun sahte teorisine olan hayranlığını sıklıkla dile getirmektedir. Buna örnekler aşağıdaki gibidir:Diyalektiğin bu kuralında olan, tez ve antitezin sentezde varlıklarını daha zengin bir oluşum içinde sürdürdüğü biçimindedir. TÜM EVRİM BU KURALI DOĞRULAMAKTADIR.

(Bölücü örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın 2004 yılında yayınlanan, "Bir Halkı Savunmak" isimli kitabının "Doğal Toplum" bölümünden alıntı)

"Genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda süren doğal evrim süreci, insan toplumunda kendi kavrama ve ifadesiyle bilinçlice sürdürülmektedir. İnsan türünün Homo Sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama, iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı vermiştir. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu..."Tümüyle doğa ile olma, parsel parsel olmuş doğadan bütünleşmiş doğaya dönüştür. Bu da demokratik ve sosyalist topluma varıştır. Bu denli iç içelik söz konusudur. İnsanı üreten EVRİM ZİNCİRİNE saygıdır.

(Abdullah Öcalan, "Bir Halkı Savunmak" isimli kitabın "Ortadoğu'da Günce Durum ve Olası Gelişmeler" bölümünden alıntı)

Aletler ve ateş keşifleri geliştikçe ürünleri daha da artacak, arttıkça tür olarak daha hızlı gelişecek ve PRİMATLARLA aradaki mesafe açılacaktır. EVRİMİN DOĞAL KURALLARI gelişmeyi belirlemektedir.

(Abdullah Öcalan,"Bir Halkı Savunmak" isimli kitabın "Doğal Toplum" bölümünden alıntı)

Toplumsallık insan türünün varlık koşuludur. Kendinden önceki PRİMAT (insana en yakın familya) türünden kopup insanlaşması, toplumsallaşma düzeyiyle at başı gittiği sosyal bilimin en yakın bir gerçeğidir.

(Abdullah Öcalan, "Bir Halkı Savunmak" isimli kitabın "Toplumsal Gerçeklik ve Birey" bölümünden alıntı)