SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, DARWİNİZM'İN BİLİMSEL GEÇERSİZLİĞİNİ ANLATMALIDIR

Darwinist diktatörlüğün yıkıcı ve baskıcı etkileri nedeniyle eğer devlet Darwinist propagandayı kendi birimlerinde durduramıyorsa, o zaman sivil toplum kuruluşları devreye girmelidir. Ulusal ve yerel özel televizyon kanalları bu konuda etkili bir faaliyet üstlenmelidirler. Hemen her saat başı evrim teorisinin geçersizliğini gösteren filmler, belgeseller yayınlamalı, bu konuda kapsamlı bilimsel bilgiler verilmelidir. Çeşitli dernekler bu konuda bilgilendirici broşürler hazırlamalı, özel eğitim kurumlarında halkımızın evrim teorisine ve komünizm tehlikesine karşı bilgilendirilmesi için çeşitli toplantılar düzenlenmelidir.