ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE
DARWİNİZM'İN YANI SIRA YARATILIŞIN BİLİMSEL DELİLLERİ DE MÜFREDATA ALINMALIDIR
Şu an dünyaya hakim Darwinist diktatörlüğün baskısı nedeniyle devlet, Darwinizm'i okullarda mecburi olarak okutmaktadır. Ülkemizde bunun için acil bir Anayasa değişikliğine gidilmesi şarttır. Okullarda Darwinist eğitim tamamen kaldırılamıyorsa, Darwinist eğitimin yanında Yaratılış delillerinin de gösterileceği bir eğitim programı için Anayasa'da düzenleme yapılmalıdır. Bir başka deyişle, isteniyorsa Darwinizm bir teori olarak öğretilmeye devam edilebilir, fakat okul ve üniversitelerde bunun bilimsel cevabı da verilmelidir.

Örneğin Darwinistlerin "hayat tesadüfen çamurlu sularda başladı" iddiası ders kitaplarında bulunuyorsa, bunun karşılığında "tek bir proteinin dahi tesadüfen meydana gelemeyeceğinin" bir bilimsel gerçek olduğu da mutlaka anlatılmalıdır. Örneğin Darwinistlerin "tüm türler birbirlerinden türediler ve şimdiye dek milyarlarca ara tür var oldu" şeklindeki bilim dışı iddiası ders kitaplarında bulunuyorsa, buna karşılık "tek bir ara form fosili dahi olmadığı" gerçeği de anlatılmalıdır. Yine Darwinistlerin bu iddiasına karşı, canlıların evrimleşmediklerini gösteren 350 milyondan fazla değişmeden kalmış mükemmel fosillerin var olduğu öğrencilere gösterilmelidir.

Bu müfredat değişikliğine göre evrim teorisinin iddialarına karşı anlatılacaklar sadece bilimin bulduğu deliller olacaktır. Burada kastedilen Kuran eğitimi veya dini eğitim değildir. Bilimsel delillerin anlatılması ise, zaten olması gereken bir eğitim şeklidir ve Anayasa değişikliği ile hemen bu zaruri düzenleme yapılmalıdır.