DARWİNİZMİN BİLİMSEL BİR SAFSATA OLDUĞUNU HERKES ÖĞRENMELİDİR

Öncelikle tekrar hatırlatalım: Komünistlerin fikri temel aldıkları Darwinizm, yani evrim teorisi bir SAHTEKARLIKTIR. Komünizme karşı fikri mücadele, önce Darwinizm'in bir safsata olduğunun anlatılması ile başlamalı, bunun için bilimsel deliller ortaya konmalıdır. Temelde bu çürük teorinin geçersizliğini göstermek için bilinmesi ve anlatılması gerekenler şunlardır:

 Tek bir proteinin bile tesadüfen meydana gelmesinin imkansız olduğu, dolayısıyla canlılığın kendi kendine oluştuğu iddiasının sahtekarlık olduğu,

 Rastgele mutasyonlarla, tesadüfi olaylarla canlıların birbirine dönüşümünün imkansız olduğu,

 Canlıların birbirine dönüştüğünü gösteren tek bir ara geçiş fosilinin dahi olmadığı,

 Tam tersine, canlıların milyonlarca yıl boyunca hiç değişmediklerini, aynı kaldıklarını belgeleyen 350 milyondan fazla fosilin bulunduğu,

 Darwinistlerin bilimsel bir temeli olmayan teorilerini insanlara dayatmak için yıllar boyunca türlü sahtekarlıklar yaptıkları, sahte fosilleri bilim dergilerinde yayınlayıp dünyanın en ünlü müzelerinde sergiledikleri,

 Sahtekarlık olduğu anlaşılmış fosilleri hala okul kitaplarında okuttukları,

 Buna karşılık canlıların yaratıldığını gösteren fosillerin Darwinistler tarafından müze mahzenlerinde saklandığı

 Canlılardaki "göz" gibi indirgenemez komplekslikteki yapıların asla ve asla sahte evrim süreciyle meydana gelemeyeceği