DÜNYA, TERÖRE ALTYAPI HAZIRLAYAN DARWİNİZM'E TESLİM OLMUŞTUR

Dünya, Darwinist diktatörlüğe teslim olduğu için, şu an dünyanın neredeyse her ülkesindeki üniversitelerde, liselerde, ilkokullarda, kısaca tüm eğitim kurumlarında Darwinist eğitim verilmektedir. Okullarda resmi olarak Yaratılış gerçeğinin okutulması ve "Allah var" denmesi yasaktır. Bütün eğitim kurumları, tesadüfleri sahte ilah edinmiş olan sapkın bir dini okutmak mecburiyetindedir. Devlet kurumlarında çalışanlar, mutlaka "evrim var" demek zorundadırlar. Bütün üniversite profesörlerinin Darwinizm'i savunması ve öğretmesi şarttır. Bütün büyük basın yayın organları Darwinistlere aittir ve Darwinist propagandanın önemli bir parçasıdırlar. Okullarda öğrenciler Darwinizm'i sorgulayamazlar, sorgulayanların sınıflarını geçmeleri mümkün değildir. Evrim teorisinin gerçekliğini sorgulayan bir üniversite profesörü mutlaka işinden atılır, akademik kariyer yapmasına geçit verilmez. Bu öyle bir güçlü bir diktatörlüktür ki, Avrupa'da kiliseler Darwin'den özür dilemek zorunda bırakılmış, Hıristiyanlık dininin temsilcisi Papa kendi evinde evrim teorisini savunan konferans düzenlemek zorunda kalmıştır.

Durum böyleyken dünyada komünizmin bir tehdit olarak varlığını sürdürüyor olması şaşırtıcı değildir. Komünizm, Darwinizm ile sürekli olarak beslenmektedir. Bu şartlar altında dünyada terörün varlığına şaşıranların olması daha da şaşırtıcıdır. Terörün altyapısı olan Darwinist ideoloji dünya üzerinde tam anlamıyla hakimdir. Sürekli öğretilmektedir. Küçük yaşlardan itibaren hemen herkes bu bilgiyle hayata başlamaktadır. Dolayısıyla insanlar, Darwinizm'i savunarak, bilerek veya bilmeyerek terörün ve komünizmin destekçiliğini yapmaktadırlar. "Teröre karşıyım", "dünyada refah ve barış istiyorum" diyenler eğer Darwinizm'i savunuyorlarsa, dünya üzerindeki katliamlara, ölümlere, çatışmalara dolaylı olarak da olsa yol açmış, fikri zeminine destek olmuş olmaktadırlar. Komünist terör, işte bu sinsi oyunla sürekli olarak beslenmekte, fikri altyapısını güçlü tutmaktadır.

Komünizme destek veren ideolojik temel, yani Darwinizm, doğrudan hükümetler ve devlet kurumları tarafından savunulur konumdayken, teröriste "silah bırak" demek çok zordur. Dolayısıyla komünizme karşı çok kapsamlı bir ilmi çalışma, dünyada bütün devletleri içine alan fikri bir mücadele aciliyetlidir, elzemdir.